«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

(044) 295 66 45

Задати запитання

Щодо сфери діяльності інженерів з технічного нагляду в залежності від спеціалізації відповідно до кваліфікаційних вимог

21.02.2018

Від замовників, інженерів з технічного нагляду та правоохоронних органів до Гільдії надходять численні звернення про надання інформації стосовно правомірності здійснення технічного нагляду на об’єктах будівництва автодоріг фахівцями, які мають кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією «технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд» і навпаки, кваліфікаційний сертифікат «технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг» при здійсненні технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд. 


Зокрема, за запитом прокуратури однієї з областей, в ході досудового розслідування встановлено факт здійснення на території області у 2017 році робіт з технічного нагляду на об’єктах: «Капітальний ремонт автодоріг» особами, які мають кваліфікаційні сертифікати інженерів з технічного нагляду в яких міститься запис «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, Гільдії запропоновано серед інших питань, спрямувати на адресу прокуратури наступну інформацію:
         
1)  чи дає право кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду в якому міститься запис «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд» проводити роботи з технічного нагляду на об'єктах: «Капітальний ремонт автодоріг»;
2)  який саме кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду повинна мати особа для проведення робіт з технічного нагляду на об'єктах: «Капітальний ремонт автодоріг»;
3)  які дії повинен виконати інженер з технічного нагляду, який має кваліфікаційний сертифікат в якому міститься запис: «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд», щоб отримати дозвільні документи для проведення робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом доріг.

Слід взяти до уваги, що професійна атестація інженерів з технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури здійснюється відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 року №554.

Наказом Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2001 року № 93, затверджено Положення про Атестаційну архітектурно-будівельну комісію, яким визначено завдання та функції, права і обов’язки, а також порядок роботи.
Відповідно до підпункту 5.1.4 зазначеного Положення, Атестаційною комісією установлюється перелік  робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання яких визначається кваліфікаційним сертифікатом. Рішенням Атестаційної комісії був затверджений відповідний перелік видів робіт (послуг) в залежності від напряму професійної атестації.

Для інженерів з технічного нагляду переліком передбачено два види робіт (послуг), які відображаються у кваліфікаційних сертифікатах, зокрема: технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд та технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг.

Виходячи з визначеного переліку, кваліфікаційний сертифікат надає право виконувати лише ті види робіт (послуг), які безпосередньо визначені сертифікатом. А це означає, що кваліфікаційний сертифікат із зазначенням видів робіт (послуг) «технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд»  дає права на здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, так само, як і кваліфікаційний сертифікат із зазначенням видів робіт (послуг) «технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг» дає право на здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг, оскільки, відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», громадяни, які  одержали    відповідний     кваліфікаційний сертифікат,   можуть   виконувати   окремі  види  робіт  (послуг), пов'язані  із  створенням  об'єкта  архітектури,  право виконання яких визначено кваліфікаційним  сертифікатом.

У той же час, згідно з п. 28 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011року№ 466, ЗАМОВНИК подає до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю заяву про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, до якої додаються серед іншого копії документів про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд.  

Відповідно до п. 29 зазначеного порядку, під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю ПЕРЕВІРЯЄ наявність відомостей про відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.         

Невідповідність поданих документів вимогам законодавства є ПІДСТАВОЮ для відмови органами державного архітектурно-будівельного контролю у видачі дозволу на виконання будівельних робіт(п.30).Назад в раздел