«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»

11.09.2020

В зв’язку з неодноразовим надходженням інформації про наявність на ринку консультаційних послуг комерційних пропозицій щодо сприяння громадянам у отриманні кваліфікаційних сертифікатів відповідальних виконавців у сфері архітектурної діяльності, зокрема, інженерів з технічного нагляду, повідомляємо наступне.

Детальна інформація про порядок професійної атестації інженерів з технічного нагляду розміщена на офіційному сайті «ГІТН» у відповідних розділах «Професійна атестація» та «Видача сертифікатів».

Процедури, передбачені Порядком проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №554, зокрема, підвищення кваліфікації, підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань, виконуються за особистої участі виконавця і не можуть бути делеговані будь-кому для «вирішення питання», незалежно від підпорядкованості та форми власності.

Професійна атестація проводиться на платній основі. Порядок внесення плати за проведення професійної атестації та її розміри встановлюються виключно Мінрегіоном.

ГІТН, виконуючи делеговані Мінрегіоном повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів з технічного нагляду, взаємодіє виключно з заявниками, які подають документи для проходження професійної атестації. Приймаючи встановлені законодавством України документи, надає необхідні консультації з питань професійної атестації, діяльності Атестаційної комісії та видачі кваліфікаційних сертифікатів, і не має будь-яких комерційних стосунків з посередницькими організаціями, що анонсують свої послуги із «сприяння в отриманні кваліфікаційних сертифікатів».Назад в раздел