«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Процес підвищення кваліфікації та сертифікації фахівців будівельної галузі виходить на новий рівень

17.08.2020


Вже цієї осені завдяки об’єднанню зусиль Київського національного університету будівництва і архітектури – провідного закладу вищої освіти у сфері будівництва, а також вітчизняних саморегулівних організацій у сфері будівництва і архітектури  підготовка та професійна атестація фахівців будівельної галузі здійснюватиметься на новому рівні.

Зокрема, Гільдією інженерів технічного нагляду та Інститутом інноваційної освіти Київського національного університета будівництва і архітектури узгоджено порядок та тематику, за якими буде здійснюватися підвищення кваліфікації інженерів з технічного нагляду, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

ІІНО КНУБА братиме участь у підготовці фахівців також за такими напрямами професійної атестації, як інженер-проектувальник, експерт будівельний.

Крім того, професійна атестація за результатами спеціальної підготовки у законодавчо-регульованій сфері та у межах добровільної сертифікації фахівців у галузі будівництва  (зокрема за напрямами інженер-консультант (будівництво) та менеджер-управитель багатоквартирних житлових будинків), здійснюватиметься у порядку, встановленому  чинним законодавством України та міжнародними стандартами.

Формування навчальних груп відбуватиметься відповідно до узгоджених графіків навчальних процесів.

Додаткову інформацію щодо проведення професійної атестації інженерів з технічного нагляду можна отримати за посиланням http://www.gitn.org.ua/pidgotovka-do-atestatsii/

Отримувати інформацію щодо проведення професійної атестації за відповідними напрямами, подавати заявки стосовно участі у професійній атестації можна також на сайті Інституту інноваційної освіти КНУБА (https://iino.knuba.edu.ua/), сайтах Всеукраїнських громадських організацій «Асоціація експертів будівельної галузі» (http://budex.org.ua/); «Гільдія проектувальників у будівництві» (http://vugip.org.ua/); на сайтах Органу із сертифікації персоналу будівельної галузі (https://ospbg.org.ua/); Національного атестаційно-навчального центру (https://nancbud.com.ua/).


Назад в раздел