«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Інженер-консультант: суб’єкт господарювання і фахівець

04.07.2018

Будівництво – складний і багатогранний процес, а його кінцевий продукт має відповідати проектним рішенням, будівельним нормам, вимогам технічного регламенту, запитам інвесторів та споживачів.
Враховуючи ризики, які виникають при спорудженні й експлуатації об’єктів нерухомості, на всіх учасників будівництва покладається висока відповідальність. Це стосується і замовників, до яких законодавство хоч і не встановлює спеціальних вимог (така діяльність не підлягає ліцензуванню), але, водночас, покладає серйозні повноваження та передбачає досить жорсткі санкції у разі порушень.  Розумне та законне витрачання коштів, забезпечення якісного будівництва і відповідності збудованого об’єкта суспільним потребам вимагає певних професійних навичок від замовників, що особливо актуально в умовах фінансової децентралізації.

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що утримання фахової служби замовника у розпорядників коштів, для яких будівництво не є основним видом діяльності (скажімо, на рівні сільських громад), є недоцільним. У цих країнах є організації, які на договірних засадах виконують функції замовника та фахово управляють проектом. Саме тому ми наполегливо працюємо над запровадженням в Україні незалежного інженера-консультанта - спеціалізованої інжинірингової організації або спеціаліста, що забезпечує організаційне та консультаційне супроводження проектування і будівництва об’єктів.

Інженер-консультант - спеціалізована інжинірингова організація або спеціаліст, що забезпечує організаційне та консультаційне супроводження проектування і будівництва об’єктів.

Інженер-консультант виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту, займається підбором постачальників і підрядників, об'єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях. Він несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень. У разі необхідності його залучають до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового (позасудового) врегулювання спорів: управління претензіями, медіація, адьюдикація через Раду з врегулювання спорів (DAB), арбітраж тощо.

Набувають поширення послуги інженера-консультанта і в Україні. На сьогодні його залучають насамперед при реалізації проектів, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, оскільки часто це є вимогою світових та європейських банків. Незалежний контроль якості робіт силами інженера-консультанта запроваджується у дорожньому будівництві. Затребуваною така послуга може стати і для органів місцевого самоврядування.

Пропонуємо пакет інформаційних матеріалів, що може стати в нагоді як замовникам будівництва, так і інженерам-консультантам, які розпочинають свою діяльність в Україні.

завантажити

Інформація підготовлена Громадською спілкою «Міждержавна гільдія інженерів консультантів». Президент Міждержавної гільдії інженерів консультантів - Олександр Непомнящий, доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, керівник Наукової школи управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості.


Інформація використана з сайта Асоціація міст України


Назад в раздел