«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»Для отримання сертифікату ІТН за будівництвом АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Особа, яка має намір отримати сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг має:


КРОК 1.

З метою уникнення невиправданих витрат, для ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ, необхідних для проходження професійної атестації, ПОДАТИ, за вказаною нижче адресою на паперовому носії чи електронною поштою:

1. заяву на проведення підвищення кваліфікації (бланк: юридична особа / фізична особа);
2. копію документа (документів) про освіту;
3. копію документів про трудову діяльність та стаж;
4. стислий звіт про професійну діяльність в форматі MS Word (бланк) (зразок заповнення).


м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, каб. 118-В; ел. пошта: nmc@gitn.org.ua; тел.: (044) 550 94 85


КРОК 2.

Отримавши позитивну відповідь, щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, особа має пройти ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ за програмами затвердженими Атестаційною архітектурно-будівельною комісією за напрямом професійної атестації.

Тривалість занять 5 днів (з понеділка по п’ятницю).

Вартість 12600,00 грн.

По завершенню занять особа отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації, копія якого є одними із обов’язкових документів, які подаються до Атестаційної комісії для проходження професійної атестації.


КРОК 3.

До початку занять з підвищення кваліфікації, ПОДАТИ (на паперовому носії (надсилати електронною поштою не потрібно) за адресою: м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, каб. 118-В, оформлені належним чином ДОКУМЕНТИ, які перераховані нижче:

  • договір про підвищення кваліфікації в 2-х примірниках (типова форма: юридична особи / фізична особа). При внесенні змін до типової форми — обов’язково надіслати ел. поштою на узгодження;
  • довідка про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації (бланк);
  • заява про надання згоди про використання персональних даних (бланк);
  • заява про проведення професійної атестації (бланк);
  • копія паспорта (кожна сторінка завірена особистим підписом);
  • копія ідентифікаційного номера (завірена особистим підписом);
  • копія документа (документів) про освіту (завірена особистим підписом);
  • копія трудової книжки повністю, з першого запису до останнього, включаючи вкладиші (завіряється кожна сторінка підписом відповідальної особи та печаткою підприємства, де працює виконавець, а також записом «Працює по теперішній час» на останній сторінці копії. Якщо виконавець на даний час не працює, копія трудової книжки завіряється особистим підписом);
  • стислий звіт про професійну діяльність;
  • платіжний документ про внесення плати за іспит (реквізити для оплати за проведення іспиту).


КРОК 4.

По завершенню занять з підвищення кваліфікації СКЛАСТИ ІСПИТ (згідно графіку та попередньої реєстрації), попередньо оплативши його.

Відповідно до Наказу Мінрегіону №172 від 01.09.2011 р. та ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" № 1774-VIII від 06.12.2016 р. відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури при проведенні професійної атестації вносить у повному обсязі плату: за проведення іспиту - перед проведенням іспиту у розмірі  1600,00 грн.

Оплата за іспит проводиться особисто особою, яка має намір отримати сертифікат. Оригінал квитанції, з відміткою банку, надається перед складанням іспиту (іспит буде проводитись в останній день занять з підвищення кваліфікації).

Якщо іспит складено успішно, Атестаційна архітектурно-будівельна комісія у місячний строк розглядає надані їй документи (вище вказані) та приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.


КРОК 5.

Після винесення рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури вносить у повному обсязі плату за видачу кваліфікаційного сертифікату у розмірі 960,00 грн.детальніше в розділі сайту ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ ІТН.


Детальніша інформація:
тел. (044) 550 94 85; (096) 587 38 88
E-mail: nmc@gitn.org.ua


ПРИМІТКА Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», Зміни № 11 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженої наказом Мінрегіону від 08.08.2017 р. № 192 та рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 17.09.2016 р., Протокол № 19 відповідальні виконавці, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, виконують ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. Зокрема:

Категорія сертифікованих фахівців
Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом
Інженер з технічного нагляду II категорії Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)
Інженер з технічного нагляду I категорії Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки)
Провідний інженер з технічного нагляду Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки), СС3 (значні наслідки)