«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

(044) 295 66 45

Задати запитання

Видача сертифікатів ІТН

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 


1. СПЛАТА КОШТІВ В ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
     «За видачу кваліфікаційного сертифікату ІТН ... прізвище, ім'я та по батькові повністю»
         (реквізити для оплати за видачу кваліфікаційного сертифіката)
         ОРИГІНАЛ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА З «МОКРОЮ» ПЕЧАТКОЮ АБО ШТАМПОМ БАНКУ:
      -  окремий платіжний документ для кожного ІТН   (долучається до особової справи кожного ІТН); 
      -  платіжне доручення або касовий документ банку з відміткою про проведення даного платежу  (в розмірі 0,6 мінімальної заробітної плати на день сплати коштів)
      При необхідності - платник коштів може отримати ДУБЛІКАТ платіжного документа з «мокрою» печаткою або штампом відділення банку, який проводив платіж.

2. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ОПЛАТИ В ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ      
       -  НАДАТИ КОПІЮ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА:
            Два способи надання:
       1)   або під час підвищення кваліфікації  -  надати копію особисто;
         2)  або після підвищення кваліфікації     -  надіслати скановану копію на електронну пошту: 
                          Відповідальна особа за видачу кваліфікаційних сертифікатів:
                   м. Київ:            ел. пошта:  sert@gitn.org.ua 
                   м. Дніпро      ел. пошта:  genglik@gmail.com 
                   м. Одеса:          ел. пошта:  7051655@ukr.net
                   м. Харків:        ел. пошта: 7322511@ukr.net
                   м. Львів:          ел. пошта:  2438845@ukr.net

        !!! В «Темі» електронного листа зазначати:    Прізвище, ім'я, по батькові - за видачу сертифіката ІТН

3. СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  -  документи для оформлення «Страхового полісу»  

4. ОФОРМЛЕННЯ  СЕРТИФІКАТА:
      -  оформлення кваліфікаційного сертифіката - здійснюється протягом 1 місяця після підвищення кваліфікації /складання іспиту/, якщо іншого не передбачено; 
       -   після прийняття відповідного рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії; 
       -   за умови надання підтвердження внесення оплати за його видачу. 
       РОЗДІЛИ САЙТУ:  
       «Перелік осіб, які пройшли професійну атестацію»  -  дивитись «Засідання ААБК від ...» 

       «Повідомлення про внесення до Реєстру атестованих осіб відомостей про інженера технічного нагляду»

5. ВИДАЧА  СЕРТИФІКАТА:

       -   за місцем підвищення кваліфікації
       -   в робочі дні тижня                                 
                     Два способи видачі:
      1)  або особисто інженеру технічного нагляду

      2)  або уповноваженій особі -  за нотаріальною довіреністю
За однією нотаріальною довіреністю одна уповноважена особа має право отримати декілька кваліфікаційних сертифікатів інженера технічного нагляду у Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності.

6. ОТРИМУВАЧУ ПРИ СОБІ МАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
       1.  Паспорт
       2.  Оригінал платіжного документа з відміткою банку             (долучається до особової справи ІТН)
       3.  За наявності оформленого «Страхового полісу»

        ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ДОДАЄТЬСЯ:
       4.  Нотаріальна довіреність                                                                (долучається до особової справи ІТН)
       5.  Оригінал не чинного сертифіката  /при зміні категорії/    (долучається до особової справи ІТН)