«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Новини партнерів. ПІДСУМОВУЮЧИ ПРОЙДЕНЕ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

20.08.2019

МІЖДЕРЖАВНА ГІЛЬДІЯ ІНЖЕНЕРІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ як незалежне професійне об’єднання, яке ставить за мету гармонізацію існуючої в Україні моделі ринку інжинірингових та консалтингових послуг до загальновизнаних міжнародних стандартів, наполегливо працює задля зростання іміджу інженерів-консультантів, сприяння європейській інтеграції України.

Ми ставимо амбітні цілі та досягаємо все нових результатів шляхом консолідації потенціалу учасників Гільдії, формування міцного експертного співтовариства та участі в удосконаленні нормативно-правового поля у будівництві.
Підсумовуючи пройдене інформуємо про цьогорічні здобутки, з якими наша організація підійшла до професійного свята, та запрошуємо до співпраці всіх, кому не байдужі перспективи розвитку вітчизняної будівельної галузі.

Focus_03.jpg

Президент ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»,
доктор наук з державного управління, професор,
заслужений будівельник України
Олександр НЕПОМНЯЩИЙ

Одним з пріоритетних напрямів діяльності МГІК залишається СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ.

Делегація Гільдії на чолі з президентом Олександром Непомнящим традиційно взяла участь у щорічній Міжнародній інфраструктурній конференції FIDIC «Мобільність і Смарт-Інфраструктура», де значна увага була приділена питанню підвищення ефективності процесу управління проектами, використанню BIM технологій та діджіталізації управлінських процесів для оптимізації витрат, строків і якості будівництва.

Представники МГІК долучилися до роботи Осінньої конференції Американської ради інжинірингових компаній у Лас-Вегасі (Сполучені Штати Америки), де близько восьмисот учасників з усього світу отримали можливість плідної дискусії з нагальних тем для представників інжинірингової галузі. У рамках конференції проведено панелі з управління ризиками, з питань оподаткування та регулювання будівництва, кращих бізнес-практик тощо.

Коло наших міжнародних партнерів постійно розширюється. Цього року, серед інших, Меморандуми про взаєморозуміння підписано з Албанською асоціацією інженерів-консультантів (ААСЕ) та з Асоціацією інженерів-консультантів Індії (CEAI). МГІК домовилась про обмін актуальною інформацією з цими організаціями, а також про взаємне сприяння представникам інжинірингово-консалтингової спільноти наших країн у налагоджуванні зв’язків. Загалом в рамках підписаних меморандумів ми співпрацюємо з 18-ти національними асоціаціями FIDIC і багатьма провідними інжиніринговими компаніями у різних країнах світу.

МГІК – постійний організатор і учасник СЕМІНАРІВ ТА КОНФЕРЕНЦІЙ.
На замовлення інвестиційно-девелоперської компаніі Avalon Inc. та обласних осередків Всеукраїнських громадських організацій «Асоціація експертів будівельної галузі», «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», «Гільдія проектувальників у будівництві» у місті Львові МГІК було проведено навчальний семінар на тему «Підвищення ефективності будівництва. Ризики при реалізації інвестиційних проектів».

Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації і Херсонським регіональним відділенням Асоціації міст України проведено семінар, присвячений підвищенню ефективності служби замовника, де у складі лекторської групи взяли участь представники МГІК.
Науково-виробничий журнал «Охорона праці» запросив широке коло експертів МГІК у якості лекторів на І Міжнародну конференцію «Безпека праці у будівництві», яка стала майданчиком для обміну досвідом між вітчизняними та міжнародними фахівцями.
Наші представники взяли участь у роботі круглого столу-практикуму «Контракти FIDIC та їх використання в Україні», семінару, організованого Німецько-Українською промислово-торгівельною палатою (AHK Ukraine) та Адвокатською фірмою «GORO legal». За нашої участі відбувся організований Конфедерацією будівельників України круглий стіл «Будівельні проекти згідно контрактів FIDIC в Україні: проблемні питання і перспективи для учасників ринку» та багато інших навчально-просвітницьких заходів як в Україні, так і за кордоном.

У квітні цього року для членів МГІК було проведено п’ятиденний КОРПОРАТИВНИЙ ТРЕНІНГ з питань адаптації та застосування на практиці типових форм контрактів FIDIC.
Для України проведення тренінгу такого рівня є важливим з огляду на те, що вперше до навчання долучились 43 представники вітчизняної інжинірингово-консалтингової спільноти, а саме навчання проведено одночасно за трьома найбільш актуальними Модулями:

  •  Базовим Модулем FIDIC (FIDIC Basic);
  •  Модулем 0: Угода про надання професійних послуг (Module 0: Professional Service Agreement);
  •   Модулем 4: Управління та адміністрування контрактів FIDIC (Module 4: Management and Administration of FIDIC Contracts).

Тренінг проводили акредитовані FIDIC тренери, а саме:
Джорджиана Текучі (Giorgiana Tecuci) – магістр з європейського та міжнародного права, дипломований арбітр та ад′юдікатор, сертифікований тренер з підготовки тренерського персоналу, координатор групи FIDIC країн Центрально-Східної Європи;
Кремона Котовелеа (Cremona Cotovelea) – співзасновник юридичної фірми Tecuci Paltineanu, магістр з медіації, сертифікований спеціаліст із закупівель, сертифікований менеджер проектів.
На сьогодні в Україні налічується близько 100 фахівців, які пройшли навчання за модулями FIDIC, з яких понад 65 осіб є співробітниками компаній – членів МГІК або індивідуальними членами МГІК.

УЧАСТЬ У ЗАКОНОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ – дієвий інструмент МГІК у просуванні ініціатив з реформування національних традицій організації будівництва відповідно кращих міжнародних практик.

Експерти МГІК широко представлені у робочих групах при комітетах Верховної Ради України, центральних органах виконавчої влади, зокрема, при розробленні законопроектів «Про саморегулювання господарської та професійної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проектів», «Про надання будівельних виробів на ринку», нової редакції закону про публічні закупівлі тощо.

Нашими партнерами на ниві законотворчості є:

  • Офіс ефективного регулювання BRDO, який за підтримки ЄС в рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business здійснює системний перегляд українського законодавства та готує пропозиції щодо його реформування;
  • Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції» – проект, створений при Кабінеті Міністрів України, в рамках якого здійснюється аналіз і вдосконалення законодавства з усіх сфер правового регулювання;
  • Ініціатива із прозорості у будівельній галузі (CoST) – добровільна багатонаціональна ініціатива, основною метою якої є підвищення прозорості та підзвітності будівельних проектів;
  • Проект з допомоги органам влади в удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» (МЦІП) – проект ЄС, який впроваджується консорціумом під керівництвом Corporate Solutions LTD тощо.

Продовжує свою роботу НАУКОВА ШКОЛА управління ризиками при будівництві та експлуатації об’єктів нерухомості утворена на базі МГІК рішенням Вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом. Цьогоріч успішно захистили кандидатські дисертації за актуальною науково-практичною тематикою п’ять аспірантів – учасників наукової школи:
Ігор Власенко – «Державне управління ризиками у сфері будівництва та експлуатації споруд під час децентралізації влади»;
Тоомас Нахкур – «Роль держави в управлінні ризиками при інвестуванні будівництва в Україні: політико-управлінські аспекти в контексті механізмів державного управління»;
Оксана Медведчук – «Саморегулювання як механізм управління ризиками у будівництві: державно-управлінський аспект»;
Ірина Лагунова – «Публічне управління ризиками у сферах будівництва та експлуатації споруд засобами технічного регулювання»;
Світлана Шостак – «Механізми державного управління інвестиційними проектами, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових організацій».

Інформацію про здобутки Наукової школи та перелік блоку публікацій її учасників, предметом наукового аналізу яких є справедливий розподіл ризиків і відповідальності, професійне управління і незалежний контроль у будівництві, удосконалення механізмів та запровадження кращих міжнародних практик управління проектами на всіх етапах життєвого циклу об’єкта будівництва опубліковано у Віснику будівельника, випуск № 3 (6) за 2018 рік (стор. 33-36).

Цікавою і різноманітною є ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГІЛЬДІЇ.
У продовження серії довідників для замовників будівництва та інженерів-консультантів опубліковано Випуск 3: «Деякі аспекти застосування типових форм будівельних контрактів. Коментарі іноземних фахівців».
У книзі представлено коментарі фахівців з України, Чехії, Польщі, Румунії, Великобританії, ОАЕ, Австралії та Канади стосовно досвіду організації та управління ризиками на різних етапах життєвого циклу об’єктів будівництва при використанні типових форм будівельних контрактів, зокрема, контрактів FIDIC.
Враховуючи інтерес до представлених публікацій за кілька місяців книгу перевидано у двомовному українсько-англійському варіанті.

МГІК є активним дописувачем та інформаційним спонсором низки періодичних видань. Наші інформаційні матеріали постійно публікуються у Віснику будівельника, спеціалізованому журналі «Держзакупівлі», збірнику наукових праць «Публічне урядування», інших наукових та виробничо-практичних виданнях.

Справжньою подією для членів МГІК та вітчизняної інжинірингової спільноти загалом став вихід україномовного перекладу двох ключових посібників Міжнародної федерації інженерів-консультантів: «Посібник із процедур закупівель FIDIC» (за виданням «FIDIC Procurement Procedures Guide, 1st Edition, 2011») та «Посібник із контрактів FIDIC» (за виданням «FIDIC Contracts Guide, 1st Edition, 2000»). Детальніше про ці книги та умови їх придбання – ТУТ та за ЦИМ посиланням. Презентація в Українському кризовому медіа-центрі під час круглого столу «Міжнародна практика на ринку консалтингових послуг у будівництві в Україні», у тому числі відеотрансляція заходу також представлені на нашому сайті.


Інформацію використано з сайту МГІК

Назад в раздел