«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Новини партнерів: Прийнято зміни до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»

23.04.2018

За інформації МГІК, згідно  з цією Зміною до глави 10 «Утримання служби замовника» зведеного кошторисного розрахунку тепер можуть включатися кошти не тільки на утримання служби замовника, включаючи кошти на здійснення технічного нагляду, в розмірі до 2,5 % , графа 7, але і кошти в розмірі до 3%, графа 8  на залучення  суб’єктів господарювання (фізичних або юридичних осіб), які надаватимуть замовникам  інженерно-консультаційні послуги у будівництві.

Таким чином, у разі залучення замовниками будівництва до реалізації проектів інженерів- консультантів, вартість їх послуг в межах делегованих замовником повноважень не повинна перевищувати 5,5% від глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

В основу названої Зміни лягли Базові послуги, які інженер-консультант (суб’єкт господарювання) може надавати клієнту, розроблені Міждержавною гільдією інженерів консультантів та опубліковані у дванадцятому номері за 2017-й рік  Збірника офіційних документів і роз’яснень НВФ «ІНПРОЕКТ» «ЦІНОУТВОРЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ», якими вперше було обґрунтовано розмір коштів, необхідних для залучення замовником до реалізації проектів інженерів-консультантів.

При цьому, якщо замовник будівництва залучає спеціалістів технічного нагляду з покладанням на них окремих функцій замовника, що обумовлюється договором, до глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) окремим рядком включаються кошти на утримання служби замовника (як правило, в розмірі до 1,0%) та на здійснення технічного нагляду (як правило, в розмір до 1,5%)."


Нижче можна ознайомитись з наказом Національного органу стандартизації від 16 квітня 2018 року № 102 та названою зміною до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».


       

Назад в раздел