«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Новини партнерів: створення регіональної мережі навчальних центрів із спеціальної підготовки інженерів-консультантів в будівництві

21.11.2017

Запрошення до створення регіональної мережі навчальних центрів із спеціальної підготовки інженерів-консультантів в будівництві

Шановні колеги!

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.17 р. за №192 затверджено Зміну №11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64, яка набрала чинності 01.11.17 р. Зміною №6 до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій», введеної в дію Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.17 р. за №1542, а саме: доповнено підрозділ «Професіонали» новою позицією – «інженер-консультант (будівництво) код КП – 2142.2».

Сертифікацію такого персоналу здійснює Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі (далі – ОСП БГ). Технічна компетентність системи сертифікації ОСП БГ відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 17024:2012. Підтвердженням цього є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 21.11.16 р. (сфера акредитації в Додатку до атестату ).

Сертифікація інженерів-консультантів здійснюється за відповідною спеціалізацією (сектори):

будівлі та споруди житлово-громадського та виробничого призначення – сектор а;
споруди транспорту та транспортної інфраструктури – сектор b;
гідротехнічні споруди – сектор c;
інженерні мережі – сектор d.

Виходячи із вищезгаданого пропонуємо всім зацікавленим залучитися до створення розгалуженої (регіональної) мережі навчальних центрів зі спеціальної підготовки інженерів-консультантів в будівництві. Для цього необхідно подати офіційну заявку на визнання технічної компетентності навчального центру будівельної галузі (далі – НЦБГ) в системі сертифікації ОСП БГ.

Порядок визнання НЦБГ передбачає наступні етапи:

Подача в ОСП БГ до 07 січня 2018 р. заявки і необхідних документів, а саме:
Заява із зазначенням галузі визнання, на яку претендує НЦБГ (інженер-консультант в будівництві, відповідної спеціалізації (сектори) та їх кваліфікаційні рівні);
Положення про НЦБГ, яке повинно містити інформацію щодо:
мети та предмету діяльності;
прав, обов’язків та відповідальності;
функцій;
керівництва НЦБГ;
взаємодії НЦБГ із засновником та ОСП БГ;
засобів та майна НЦБГ;
перелік нормативно-правових та нормативних актів і нормативних документів (або посилання на такий перелік), які регламентують вимоги до проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки;
перелік викладачів НЦБГ, або посилання на такий перелік (кваліфікаційні рівні, місце роботи і посада, стаж роботи в будівельній галузі, освіта (вчений ступінь і звання за наявності), копії довгострокових угод про співробітництво між НЦБГ та викладачами);
перелік штатного персоналу НЦБГ;
дані щодо власних та орендованих НЦБГ приміщень.
основ трудових взаємовідносин;
обліку та звітності НЦБГ.
Настанова з якості.
Проекти програм спецпідготовки за професією «інженер-консультант в будівництві» із розшифровкою тем лекцій та їх прив’язки до відповідних часових проміжків, а саме:
кваліфікаційний рівень «другий» – 36 годин;
кваліфікаційний рівень «перший» – 24 години;
кваліфікаційний рівень «провідний» – 10 годин.
експертиза поданих документів;
ухвалення рішення за результатами експертизи поданих документів;
оформлення договору на проведення перевірки НЦБГ;
проведення перевірки НЦБГ;
оцінювання технічної компетентності (матеріальна та методична забезпеченість НЦБГ, компетентність штатного та залученого персоналу) НЦБГ за результатами перевірки;
оформлення та повідомлення НЦБГ про встановленні, підчас перевірки, невідповідності та зауваження;
перевірка усунення встановлених невідповідностей та зауважень;
оформлення, реєстрація та видача сертифіката компетентності НЦБГ;
оформлення угоди про співробітництво між ОСП БГ та НЦБГ.

З усіх питань, щодо створення мережі навчальних центрів зі спеціальної підготовки інженерів-консультантів в будівництві, звертатися:
Телефони: (044) 338-45-06, (094) 906-95-06;
Е-mail: osp-bg@ukr.net


Інформацію використано з сайта МГІК

Назад в раздел