«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

17.01.2023


Враховуючі нормативно-правові зміни у сфері архітектурної діяльності та діяльності саморегулівних організацій, виникла необхідність приведення у відповідність до сучасних вимог та прийнятих правових норм діючих стандартів професійної діяльності інженерів з технічного нагляду – членів Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (далі – Гільдія).

На виконання вимог ст.16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» Гільдією, розроблено та прийнято в новій редакції відповідні стандарти професійної діяльності, зокрема:

- Стандарт професійної діяльності 1 «Вимоги до членів саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» та до якості виконуваних (надаваних) ними робіт (послуг)» (нова редакція);

- Стандарт професійної діяльності 2 Контроль за дотриманням членами СРО ГІТН інженерами з технічного нагляду стандартів професійної діяльності та правил професійної етики саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» (нова редакція);

- Стандарт професійної діяльності 3 «Відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок виконання (надання) інженерами з технічного нагляду членами саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» робіт (послуг) неналежної якості» (нова редакція).

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Порядку реєстрації саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.05.2014 року № 137, правила та стандарти підприємницької чи професійної діяльності, а також зміни до них у встановленому порядку, підлягають погодженню з Міністерством розвитку громад та територій України.

Міністерство розвитку громад та територій України листом №7/15.2/279-23 від 09.01.2023 повідомило Гільдію, що відповідно до Порядку делегування повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону від 13.10.2014 № 282, зареєстрованим в Мін’юсті 30.10.2014 за № 1369/26146, розглянуто Стандарти професійної діяльності інженерів з технічного нагляду 1-3 у новій редакції, прийняті рішенням Правління ВГО (протокол від 22.12.2022 № 12/1/22), надіслані листом Гільдії від 26.12.2022 № 72/2, та погоджено їх без зауважень

 З оновленими Стандартами професійної діяльності інженерів з технічного нагляду 1-3 у новій редакції можна ознайомитися ТУТ
 

 Назад в раздел