«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Порівняння функцій держархбудконтролю та авторського і технічного нагляду

21.02.2017

Порівняння функцій держархбудконтролю та авторського і технічного нагляду

ДАБІ ІНФОРМУЄ

(Вісник Держархбудінспекції України № 1, 2017)

Існуючий порядок будівництва на законодавчому рівні передбачає функціонування декількох систем контролю та нагляду:

  • - державного архітектурно-будівельного контролю;
  • - авторського нагляду;
  • - технічного нагляду.

Законодавчі підстави

Держархбудконтроль

Технічний нагляд

Авторський нагляд

Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів архітектури додержання суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції здійснюється в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль

(ст. 10 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється технічний нагляд

(ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський нагляд

(ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»)

 

Логічним постає питання, наскільки унікальними (виключними) є функції кожної з цих систем, у яких - питаннях контролю і нагляду дублюються, у яких доповнюють або посилюють один одного і у якій послідовності. У цій статта зроблена спроба розібратися з цими питаннями. Почнемо з предмета контролю (нагляду). 

Предмет контролю (нагляду)

Держархбудконтроль

Технічний нагляд

Авторський нагляд

Держархбудконтроль здійснюється за дотриманням:

1) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності,

· проектної документації,

· будівельних норм, державних стандартів і правил,

· положень містобудівної документації всіх рівнів,

· вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов,

· інших нормативних документів

2) порядку здійснення авторського і технічного нагляду, ведення загального та (або) спеціальних журналів обліку виконання робіт (далі - загальні та (або) спеціальні журнали), виконавчої до­кументації, складення актів на виконані будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;

3) інших вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, правилами та проектною документацією, щодо створення об'єкта будівництва.

(п.2. Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2011 №553 (далі - Порядок держархбудконтролю)

Технічний нагляд здійснюється

за дотриманням:

· проектних рішень

· вимог державних стандартів, будівельних норм і правил,

· а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта

(п.2. Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903 (далі - Порядок технічного нагляду).

Авторський нагляд передбачає контроль

· за відповідністю будівельно- монтажних робіт проекту.

(п.2. Порядку здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 №903 (далі - Порядок авторського нагляду)

 

Отже спільною справою і обов'язком всіх систем контролю і нагляду (а на практиці - посадових осіб органів держархбудконтролю, осіб, що здійснюють авторський і технічний нагляд), є забезпечення дотримання на об'єкті проектної документації. Однак у семи няньок, як відомо, ...

Тому варто розставити акценти у цьому питанні. Абсолютно очевидно, що провідне місце у цьому процесі належить автору (ам) проекту. За будь яких, здавалось очевидних відхилень від проектної документації, прийняттю рішення про відповідність чи невідповідність проекту має передувати надання пояснення чи обґрунтування автора проекту. Без висновку автора проекту будь-яке рішення про порушення вимог проектної документації приречене на довготривалий процес з'ясування його наявності чи відсутності. Щодо об'єктів 4-5 категорії складності дієвим арбітром у цій ситуації може виступити організація, яка здійснювала експертизу проекту. Для решти об’єктів, якщо автор проекту не визнає порушень проектної документації, питання може остаточно вирішуватися лише у судовому порядку. Хоча було б значно логічніше, якби цю технічну проблему вирішував не суд, а якийсь технічний орган при Мінрегіоні, щось на кшталт експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі.

Зрозуміло, що наведене вище не може бути підставою для самоусунення від здійснення нагляду за дотриманням під час будівництва проектної документації для посадових осіб органів держархбудконтролю та осіб, що здійснюють технічний нагляд. Але виявлені ними ознаки таких порушень мають спочатку представлятися автору проекту і у залежності від його висновків отримувати той чи інший вектор їх подальшого розгляду.

До спільних функцій органів держархбудконтролю та системи технічного нагляду належить контроль (нагляд) за дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил (далі - будівельних норм). Однак, якщо проаналізувати документи, що визначають відповідно порядки проведення держархбудконтролю та технічного нагляду, то можна дійти висновку, що повноваження осіб, що здійснюють технічний нагляд, поширюються лише на дотримання підрядними організаціями будівельних норм, що регулюють власне організацій­но-технологічні питання виконання будівельних робіт.

Повноваження органів держархбудконтролю набагато ширші і охоплюють практично всі питання, пов'язані з дотриманням будівельних норм - як у проекті будівництва, так і під час виконання будівельних робіт.

Крім того, до виключних повноважень органів держархбудконтролю належить контроль за дотриманням організаційно-правового порядку будівництва, у тому числі і здійснення технічного та авторського нагляду.

Ефективність заходів контролю і нагляду визначальною мірою залежить від форми та періодичності їх здійснення.

 

Форма та періодичність здійснення заходів

Держархбудконтроль

Технічний нагляд

Авторський нагляд

Здійснюється у порядку проведення планових та позапланових перевірок за територіальним принципом під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції;

Органи державного архітектурно-будівельного контролю проводять планові перевірки об'єктів містобудування не частіше ніж один раз на півроку.

Здійснюється протягом усього періоду будівництва об'єкта.

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат

Здійснюється протягом усього періоду будівництва

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими особами Відвідування об'єкта архітектури представниками групи авторського нагляду здійснюється згідно з планом-графіком або за викликом замовника (виходячи з виробничої потреби). У разі коли будівництво триває більш як один рік, план-графік коригується в міру потреби з урахуванням обсягу робіт, запланованого на поточний рік.

 

Наведена вище інформація начисто розвінчує і нівелює стереотип, який склався у суспільстві стосовно відповідальності органів держархбудконтролю за все, що відбувається на будівельному майданчику. Навіть, якби органи держархбудконтролю могли кожного півроку проводити планові перевірки всіх об'єктів (а фізично такої можливості у сьогоднішньої централізованої системи держархбудконтролю немає, хочеться вірити, що вона з’явиться після децентралізації) - підтвердити, що всі, виконані протягом півроку будівельні роботи відповідають проектним рішенням та державним будівельним нормам, неможливо ні фізично ні теоретично (детальніше про це питання див. публікацію «Про деякі аспекти технічного нагляду у будівництві», Вісник Держархбудінспекції №4/2015, стор. 27).

Органам держархбудконтролю передусім потрібно пересвідчитися у тому, що протягом періоду між перевірками технічний та авторський нагляд здійснювався у встановленому порядку, а його результати належним чином зафіксовані. Наведена нижче інформація щодо функцій посадових осіб, що здійснюють технічний та авторський нагляд, лише підтверджує це.

 

Функції (перелік питань для перевірки)

Держархбудконтроль

Технічний нагляд

Авторський нагляд

Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю мають право проводити перевірку

1) відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт

· вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил,

· затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам,

2) своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів,випробувань,

3) ведення журналів робіт,

4) наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;

5) відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об'єктів, вимогам державних стандартів, норм і правил згідно із законодавством.

Особи, що здійснюють технічний нагляд:

1) проводять перевірку:

· наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

· відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

· відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

· виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, утому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні перевірки:

· робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;

· органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

Представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури: вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.

 

Хочеться звернути увагу на ту обставину, що проведення авторського нагляду фіксується у спеціальному журналі, форма якого передбачена ДБН А.2.2-4. Для технічного нагляду окремих журналів не передбачено. Але це не означає, що результати технагляду можуть не фіксуватися. Серед іншого, це можуть бути І журнали довільної форми, і записи (відмітки) у передбачених законодавством та будівельними нормами документах, які повинні вестися у процесі будівництва, тощо.

Документом, яким фіксуються результати перевірки органів держархбудконтролю є акт, у якому вказується наявність чи відсутність порушень.

Крім функціональних обов'язків особи, що здійснюють технічний та авторський нагляд, не кажучи вже про інспекторів держархбудконтролю, володіють достатніми повноваженнями, щоб запобігти порушенням під час будівництва, а у разі їх виявлення - вжити невідкладних заходів щодо їх усунення.

 

Повноваження

Держархбудконтроль

Технічний нагляд

Авторський нагляд

Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю мають право:

видавати обов'язкові для виконання приписи ЩОДО:

· усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

· зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не від­повідають вимогам законодавства, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:

1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

5) зупинення виконання:

· робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

· будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. 

У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень генеральний проектувальник: письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством. дженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.

 

ДЕЯКІ ВИСНОВКИ

1. Повну і вичерпну відповідальність за дотримання під час будівництва об'єкту затвердженої замовником проектної документації несе автор проекту або уповноважена ним на здійснення авторського нагляду особа. Для об'єктів 4-5 категорії складності це підтверджується і підписом в акті готовності об'єкта до експлуатації (ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

У випадку, якщо в межах наданих повноважень (див. вище) зазначені особи не можуть забезпечити будівництво об'єкта відповідно до затвердженої проектної документації, у тому числі усунення виявлених порушень, вони зобов'язані поінформувати про це органи держархбудконтролю. Само собою, відсутність зазначених звернень однозначно свідчить про взяту на себе відповідальність за відповідність збудованого об'єкту проектній документації.

2. Увага осіб, що здійснюють технічний нагляд, як представників замовника в першу чергу має бути спрямована на належне здійснення авторського нагляду за будівництвом об'єкту. Це логічно і виправдано, адже за таких умов забезпечується як відповідність об'єкту проектній документації, так і формується документальна база відповідальності автора проекту у разі виникнення проблем на об'єкті.

При цьому, звісно, представник технагляду не звільняється від виконання обов'язків за дотриманням проектних рішень. У разі виявлення відхилень від затвердженого проекту спочатку про це має бути повідомлений керівник авторського нагляду, який має право і зобов'язаний оцінити ситуацію і підтвердити наявність (чи відсутність) порушення проектної документації. А також сформулювати пропозиції щодо їх усунення.

Зрозуміло, особа, що здійснює технагляд, має контролювати ситуацію до її врегулювання. Якщо ж ситуація з тих чи інших причин не має ознак врегулювання, інженер технагляду зобов'язаний негайно повідомити про це відповідну інспекцію держархбудконтролю.

3. Виключною функцією інженера технічного нагляду об'єктивно слід визнати нагляд за дотриманням будівельних норм під час виконання будівельних робіт. Тут слід звернути увагу на те, нормативно-правовими та нормативними актами не передбачено окремих конкретних форм документування роботи інженерів технічного нагляду. Нерідко це стає приводом певних спекуляцій з боку нерадивих представників цієї служби.

Насправді це зовсім не так. Виходячи з аналізу нового ДБН А.3.1- 5:2016 «Організація будівельного виробництва» інженер технагляду має підписати акти на приховані роботи та акти проміжного приймання відповідальних конструкцій (див. додатки В, Г). А також деякі журнали окремих видів робіт (чому деяких - будемо розбиратися в оглядах зазначеного ДБН, які продовжує публікувати Вісник).

4. Не важко зробити висновок, що за належного виконання своїх обов'язків посадовими особами, що здійснюють авторський і технічний нагляд, предмет перевірки органами держархбудконтролю значною мірою втрачає свою актуальність і фактично зводиться до формальності. Хотілося, щоб це стало нормою. А поки що, протягом останніх років зберігається стабільна ситуація, коли при проведенні позапланових перевірок на кожному третьому об'єкті виявляються порушення. При проведенні планових перевірок цей показник ще вищий - порушення фіксуються на двох з трьох перевірених об'єктів будівництва. А тому найближчими роками роботи органам держархбудконтролю явно не поменшає.

5. Отже говорити про належну роботу систем авторського і технічного нагляду ще зарано. Проте саме у належній і відповідальній роботі цих систем закладено потужний резерв для зменшення тиску контролюючих структур на замовників будівництва, проекту­вальників, підрядних організацій. З переходом повноважень щодо атестації відповідальних виконавців, до яких належать проектувальники і інженери технічного нагляду, до саморегулівних структур, прогрес у цьому питанні все більше визначається власне професійним будівельним середовищем. Залишається сподіватися, що він не забариться.

Назад в раздел