«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Президент України підписав Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»

13.12.2016

Президент України підписав Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»

Президент України підписав Закон України від 17.11.2016 № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування».

Цим документом стаття 6 Закону України “Про автомобільні дороги” (Державна політика у сфері автомобільних доріг) викладається в новій редакції. Зокрема, частини четверта і п’ята цієї статті виглядатимуть так:

«Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг загального користування мають для держави пріоритетне значення. З метою активізації інвестиційної діяльності, підвищення якості та ефективності дорожнього будівництва під час будівництва та реконструкції автомобільних доріг можуть застосовуватися принципи та умови контрактів Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIС) у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення постійного незалежного аудиту (оцінки) технічного стану автомобільних доріг та якості дорожніх робіт можуть залучатися кваліфіковані інженери-консультанти у сфері дорожнього будівництва, акредитовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

Цей Закон набирає чинністі з 01.01.2018 та вводиться в дію одночасно з набранням чинності Законом України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення державного дорожнього фонду (законопроект 4015а).

Вперше плани щодо запровадження контрактів FIDIC в Україні було визначено Державною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, затвердженою постановою КМУ від 03.08.2005 № 710.

Відповідні завдання передбачалися також у:

Концепції реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування (розпорядження КМУ від 20.09.2008 № 1096-р у редакції розпорядження від 03.09.2011 № 739-р);

Плані заходів щодо реалізації зазначеної Концепції, затвердженому розпорядженням КМУ від 3 серпня 2011 р. № 739р. у редакції розпорядження від 31 березня 2015 № 432-р.;

розпорядженні КМУ від 16.03.2016 № 176-р «Про розподіл видатків державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування” на 2016 рік».

Однак для реалізації цих завдань було відсутнє законодавче підґрунтя. Так, Вимоги до контролю якості доріг із залученням інженера-консультанта як головної фігури в контрактах FIDIC, розроблені Мінінфраструктури, так і не були прийняті. ДРС не погодила цей документ через невизначеність на рівні закону можливості залучення інженера-консультанта.

FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) утворена у 1913 році з метою регулювання взаємовідносин учасників міжнародних інвестиційно-будівельних процесів на основі розробки та публікації типових форм контрактів.

На сьогоднішній день це найбільша міжнародна організація у сфері будівельного консультування, яка об’єднує більше 75 національних асоціацій інженерів-консультантів в усьому світі.

Контракти FIDIC рекомендуються до застосування переважною більшістю зовнішніх структур, які здійснюють кредитування інвестиційних проектів в Україні (у тому числі з будівництва доріг), зокрема Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку тощо.

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів консультантів» (МГІК) як незалежне професійне об’єднання у сфері інжинірингових та консалтингових послуг та член FIDIC докладає всіх зусиль для просування контрактів FIDIC в Україні, у тому числі на законодавчому рівні.


Інформація використана з сайта МГІК

Назад в раздел