«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Приведення у відповідність до фактичних значень показника вартості робіт з технагляду у загальній вартості будівництва має вплинути на місце Україниу рейтингу «Doing Business»

06.04.2017

Приведення у відповідність до фактичних значень показника вартості робіт з технагляду у загальній вартості будівництва має вплинути на місце Україниу рейтингу «Doing Business»

На сьогоднішній день, згідно із законодавством технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта, для чого, як правило, утворюється відповідна служба замовника або залучаються відповідні сертифіковані спеціалісти на договірній основі.

Оплата робіт за виконання технічного нагляду здійснюється у межах коштів на утримання служби замовника у розмірі, визначеному на підставі відповідних розрахунків, складених у довільній формі, виходячи з обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та узгодженого сторонами показника вартості людино-дня, у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» і враховується у главі 10 зведеного кошторисного розрахунку. Ліміт цих коштів визначається в обґрунтованому замовником розмірі, але не більш ніж 2,5 % від підсумку графи 7 глав 1-9 зведеного кошторису, з яких згідно розрахунку 1,875 відсотків припадає на технагляд.

При цьому, фактична вартість робіт з технагляду складає не більше 1-1,5% від загальної вартості будівництва, що підтверджується даними системи електронних закупівель ProZorro та учасниками ринку.

Натомість, за розрахунками експертів, які були залучені для формування показників рейтингу Doing Business, вона якимсь чином була визначена на рівні понад 5 %, що майже втричі більше ніж реально на ринку.

Гільдія звернулася з пропозицією привести у відповідність до фактичних значень показник вартості робіт з технагляду у загальній вартості будівництва, що має вплинути на місце Україниу рейтингу «Doing Business»

Більше того, прийшов час переглянути застарілі підходи до визначення витрат на здійснення технічного нагляду за будівництвом. Функції інженера технічного нагляду визначені п.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, і обсяг цих функцій потребує багато часу для їх виконання. Велике значення набуває питання справедливої оцінки праці інженера технічного нагляду з переходом до оцінки категорії об’єктів будівництва за класами наслідків, а також необхідність широкого впровадження Стандарту професійної діяльності стосовно страхування відповідальності перед третіми особами при професійній діяльності інженера технічного нагляду.

В сучасних ринкових умовах, коли в державі запроваджено підвищені вимоги до професійної атестації відповідальних виконавців робіт, коли введено персоніфіковану відповідальність інженера технічного нагляду, коли на державному рівні впроваджуються принципи контролю якості робіт у будівництві з урахуванням досвіду Міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC, - прийшов час комплексного реформування системи оплати послуг з технічного нагляду.

Назад в раздел