«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Щодо порядку отримання інженерами технічного нагляду, які мають кваліфікаційний сертифікат, виданий до 1 січня 2016 року, кваліфікаційного сертифіката вищої категорії за результатами професійної атестації

14.09.2021


За чисельними зверненнями активу Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» та керівників її відокремлених підрозділів, відповідно до статутних положень про захист прав та законних інтересів членів Гільдії, разом з фахівцями у сфері юриспруденції була проведена робота щодо порядку застосування вимог постанов Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 651 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554» та № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Так, п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 651, установлено, що виконавці, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. або виконували на законних підставах відповідні роботи без отримання кваліфікаційного сертифіката, можуть за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).

З прийняттям зазначених змін, виникла необхідність аналізу норм законодавства з питань професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, а також роз’яснення законодавчих підстав та практики проведення процедури професійної атестації.

1. Згідно статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» для проведення професійної атестації громадяни подають заяву про допуск до проведення професійної атестації, до якої, зокрема, додається засвідчена в установленому порядку копія документу про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

Тобто, для проходження професійної атестації виконавець має подати відповідний документ про підвищення кваліфікації, виданий не пізніше п’яти років до дати подання заяви.

2. Відповідно до п. 10 Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 р. № 554 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 р. № 651), за результатами складення виконавцем іспиту приймається рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.

Порядком проведення іспиту виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які проходять професійну атестацію, затвердженим рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Гільдії інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, передбачається, що за бажанням виконавця, який має чинний[1] кваліфікаційний сертифікат, виданий до 1 січня 2016 року, для потреб проходження професійної атестації з отриманням кваліфікаційного сертифіката вищої кваліфікаційної категорії можуть зараховуватися результати іспитів, складених до 01.01.2016 р.

При цьому, звернення виконавця про зарахування результатів іспитів подається письмово.

3. Відповідно до Порядку внесення плати за проведення професійної атестації, затвердженого наказом Мінрегіону від 01.09.2011 № 172, в редакції наказу Мінрегіону від 19.11.2020 № 282, виконавець вносить плату за проведення професійної атестації перед проведенням іспиту. Враховуючи відсутність процедури проведення іспиту та відповідних витрат на його проведення у разі, якщо для проходження професійної атестації зараховуються результати іспитів, складених виконавцем до 01.01.2016 р., плата за проведення професійної атестації у цьому випадку не стягується.

4. Виходячи зі специфіки професійної діяльності, для потреб проходження професійної атестації інженерів технічного нагляду щодо підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг), слід враховувати наступне.

Статтею 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» установлено, що технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Інформація про інженера технічного нагляду зазначається у документах, що дають право на виконання будівельних робіт, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466, та вносилася у Єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (далі – Єдиний реєстр), порядок ведення якого визначався наказом Мінрегіону від 24.06.2011 № 92. Зі створенням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформація про інженерів технічного нагляду на об’єктах будівництва вноситься до Реєстру будівельної діяльності, невід’ємною архівною складовою частиною якого є існуючий раніше Єдиний реєстр.

Підтвердженням практичного досвіду можуть бути копії дозвільних документів органів державного архітектурно-будівельного контролю, а в окремих випадках, якщо на об’єкті будівництва працює кілька інженерів з технічного нагляду, додатково наказ підприємства про виконання повноважень інженера з технічного нагляду на відповідному об’єкті із зазначенням відповідного класу наслідків, з обов’язковим наказом юридичної особи – замовника про здійснення технічного нагляду таким інженером.

Крім того, досвід виконання робіт (послуг) інженера технічного нагляду може підтверджуватися даними, які містяться в наданих ним документах про трудову діяльність та практичний стаж роботи за фахом, зокрема, копія трудової книжки чи інших документів (цивільно-правовий договір, контракт), які підтверджують період зайнятості на відповідних роботах, пов’язаних з напрямом професійної атестації, наказів, довідок підприємств, установ, організацій, які свідчать про те, що виконавець дійсно виконував роботи, які дозволяють включити час їх виконання до стажу роботи за фахом.


________________

[1] Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання цих вимог вносяться до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.


Назад в раздел