«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Законодавчі зміни умов допуску до професійної атестації

14.04.2017

Законодавчі зміни умов допуску до професійної атестації

Верховною Радою України прийнято у цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», яким внесено зміни до Закону України «Про архітектурну діяльність».

Закрема, частину шосту статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011р; № 34,ст. 343) викласти в такій редакції: «До професійної атестації допускаються громадяни, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки».


Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Назад в раздел