«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Звернення Президента ГІТН з нагоди 10-річчя заснування Гільдії

11.12.2018

Інженер технічного нагляду – це саме та людина, яка в комплексі супроводжує об’єкт від початку будівництва до введення його в експлуатацію, і повинна бути в курсі всіх процесів реформування, нормування, всіх нововведень та змін в державних будівельних нормах, стандартах, регламентах.

Саме інженер технічного нагляду несе персональну відповідальність: як за наявність у підрядника документів, що підтверджують якісні  характеристики матеріалів та обладнання, так і за відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт встановленим вимогам та проектним рішенням.

Тому рівень знань, кваліфікації, особистої відповідальності інженера технічного нагляду має вирішальне значення з точки зору забезпечення кінцевої споживчої якості об’єкта архітектури.

Основні засади діяльності осіб, які, одержавши відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть здійснювати окремі види підприємницької діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, без відповідної ліцензії, - були закладені з прийняттям 20.05.1999 р. Закону України «Про архітектурну діяльність» 

І хоча в прикінцевих положеннях були прийняті певні обмеження щодо порядку та термінів введення у дію відповідних статей цього Закону, - одразу почалися формуватися певні принципи та визначення щодо виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. 

На тлі послаблення ролі профспілок, вертикалі державного управління у галузі будівництва, та створення потужних об’єднань роботодавців об’єктивно створюється підґрунтя для пошуку ефективних форм самоорганізації фахівців. 

Існуючі на той час самоврядні фахові об’єднання архітекторів, адвокатів, нотаріусів, юристів, фармацевтів та інші вже довели свою необхідність і користь – як для учасників, так і для держави. 

А з прийняттям Указу Президента України від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції», яким було запропоновано рухатися у напрямку звільнення державних органів від виконання певних допоміжних регуляторних функцій, та передачі цих функцій недержавним організаціям - з’явився черговий стимул для створення громадських об’єднань за фаховим принципом. 

Певним стресом та прискорювачем об’єднавчих процесів у професійному середовищі, зокрема, інженерів технічного нагляду, стала фінансова та економічна кризи в Україні, що стала очевидною восени 2008 року, після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків. 

Внаслідок цього припинилося кредитування іпотеки і будівництва. Ринок новобудов в Україні, що активно розвивався протягом останніх років, взагалі занепав, залишивши безліч розпочатих будівель. Все це спричинило втрату джерела доходів у значної кількості відповідних фахівців. 

У цих умовах, 12 грудня 2008 року, з ініціативи фахівців з багаторічним досвідом роботи у будівництві, відбулися загальні збори засновників громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури». Наказом Мінюста № 132/5 від 26.01.2009 цю громадську організацію було легалізовано шляхом повідомлення. 

А 25.05.2009 відбулися Установчі загальні збори, на яких було прийнято рішення про набуття Гільдією статусу юридичної особи, обрано статутні органи. Першим Президентом громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» було обрано Рубана Ю.Я. 

За часи свого існування Гільдія перетворилася у потужну організацію, добровільне об’єднання громадян за відповідним напрямом професійної діяльності - інженерів (фахівців) технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації та захисту своїх прав і свобод, виконання делегованих або наданих повноважень у сфері архітектурної діяльності та спільної реалізації мети і напрямків діяльності визначеної Статутом. 

Гільдія з перших днів зайняла активну громадянську позицію, спрямувавши свої зусилля на інформаційну, організаційну, методичну та юридичну підтримку діяльності своїх членів - інженерів технічного нагляду та інших фахівців, що працюють у сфері професійних інтересів саморегулівної організації. 

Члени Гільдії беруть безпосередньо активну участь у розробці нових та вдосконаленні існуючих нормативно-правових актів та нормативних документів, що стосуються їх професійної діяльності. 

Гільдія активно співпрацює з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а уповноважений представник Гільдії є Головою Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України.  

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 серпня 2014 року № 218 Громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» зареєстрована як саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності за напрямом професійної діяльності інженерів технічного нагляду. 

Успішна трирічна робота по виконанню делегованих Мінрегіоном повноважень щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду та видачі відповідних кваліфікаційних сертифікатів, є з одного боку відображенням розвитку тенденцій дерегуляції та делегування окремих функцій держави громадським професійним організаціям, а з іншого – визнанням результатів громадської професійної діяльності Гільдії та її активної позиції щодо сталого розвитку будівельної галузі. 

На сьогодні більшість сертифікованих інженерів технічного нагляду є членами Гільдії, яка поширює свою діяльність на територію всієї України. Її відокремлені підрозділи активно діють у всіх областях України. Гільдія запроваджує сучасні Стандарти професійної діяльності, створений у складі Гільдії Комітет з етики та принципів генерує високі стандарти професійної поведінки членів організації. 

Гільдія, маючи статус всеукраїнської громадської організації, співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також знаходиться у партнерських стосунках з багатьма громадськими організаціями у сфері будівництва та архітектури. 

Від імені Правління вітаю членів Гільдії, колег, симпатиків з 10-річчям заснування Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», віддаючи належне ініціативі засновників та повсякденній відповідальності працівників виконавчого апарату. 

Мусимо визнати, що набутий протягом цих років досвід Гільдії є беззаперечним доказом дієвості та ефективності таких інституцій громадянського суспільства, як самоврядні професійні об’єднання, а сприяння діяльності таких самоврядних організацій з боку державних органів мало би бути одним з пріоритетів молодої Української демократії. 


Президент Гільдії                                                                                       Л. РисухінСклад Правління, діючий станом на 12.12.2018.jpg   Перший Президент ГІТН Рубан Ю.Я


         Склад Правління Гільдії, діючий станом на 12.12.2018                                                     Перший Президент ГІТН Рубан Ю.Я.
Учасники семінару, березень 2012.jpg   Учасники підсумкової паради Гільдії в Мінрегіоні, лютий 2017.jpg

                                                       Учасники семінару, березень 2012                                                         Учасники підсумкової наради Гільдії в Мінрегіоні, лютий 2017
Виступає керівник Херсонського ВП Ларченко Г.І..jpg   

                                                                                                          Виступає керівник Херсонського відокремленого підрозділу Ларченко Г.І.                              


                                                                            

Вручення кваліфікаційних сертифікатів.jpg   Голосують учасники чергової конференції ГІТН.jpg

                                                           Вручення кваліфікаційних сертифікатів                                                                           Голосують учасники чергової конференції

Назад в раздел