«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Про ГІТН

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», яка має статус саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності (надалі – Гільдія), створена у 2009 році за ініціативою інженерів технічного нагляду та фахівців підприємств і організацій будівельної галузі.

Гільдія є добровільним об’єднанням громадян за відповідним напрямом професійної діяльності - інженерів (фахівців) технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації та захисту своїх прав і свобод, виконання делегованих або наданих повноважень у сфері архітектурної діяльності та спільної реалізації мети і напрямків діяльності визначеної Статутом.

Гільдія заснована з метою представництва та захисту прав і свобод своїх членів інженерів технічного нагляду, задоволення соціальних, економічних, фахових, виробничих та інших законних інтересів, сприяння підвищенню престижу професії і рівня кваліфікації, обміну досвідом, розвитку, вдосконалення нормативно-правових актів, нормативних та інших документів в сфері здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, відстоювання інтересів своїх членів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, сприяння створенню умов для їх пріоритетного працевлаштування.

Основними завданнями Гільдії є:

· розробка та впровадження заходів, спрямованих на підвищення престижу професії та рівня кваліфікації інженерів технічного нагляду;

· розробка та вдосконалення наукових, методичних та практичних засад здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури;

· вивчення, аналіз та сприяння в реалізації заходів пов’язаних із впровадженням передового вітчизняного, іноземного та міжнародного досвіду, інформаційних та інноваційних технологій у сфері будівництва об’єктів архітектури та здійснення технічного нагляду, їх систематизація з метою практичного застосування;

· виконання делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду;

· встановлення правил і стандартів професійної діяльності інженерів технічного нагляду;

· розробка та запровадження механізмів цивільно-правової відповідальності інженерів технічного нагляду перед третіми особами за результати своєї професійної діяльності;

· участь у здійсненні державної політики в сфері архітектурної діяльності та здійснення технічного нагляду.

Гільдія з перших днів зайняла активну громадянську позицію спрямувавши свої зусилля на інформаційну, організаційну, методичну та юридичну підтримку діяльності своїх членів інженерів технічного нагляду та інших фахівців, що працюють у сфері професійних інтересів саморегулівної організації. Члени Гільдії беруть безпосередньо активну участь у розробці нових та вдосконаленні існуючих нормативно-правових актів та нормативних документів, що стосуються їх професійної діяльності. Розуміючи необхідність захисту професійної діяльності своїх членів перед контролюючими органами, Гільдія активно співпрацює з Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, а уповноважений представник Гільдії є Головою Громадської ради при Державній архітектурно-будівельній інспекції України. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» відповідальні виконавці окремих робіт (послуг) пов’язаних із створенням об’єктів архітектури проходять обов’язкову професійну атестацію та отримують відповідні кваліфікаційні сертифікати.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 серпня 2014 року № 218 Громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» зареєстрована як саморегулівна організація у сфері архітектурної діяльності за напрямом професійної діяльності інженерів технічного нагляду.

Іншим наказом Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства  України від 16 червня 2015 року № 136 Гільдії, яка має статус саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності, делеговано повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду та видачі відповідних кваліфікаційних сертифікатів, що є з одного боку відображенням тенденції дерегуляції та делегування окремих функцій держави громадським професійним організаціям, а з іншого – визнанням результатів професійної діяльності Гільдії та її активної позиції щодо сталого  розвитку будівельної галузі. 

Отримання статусу саморегулівної організації та виконання делегованих повноважень Мінрегіону України щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду надає Гільдії такі права:
· здійснювати контроль професійної діяльності інженерів технагляду стосовно підвищення професійного рівня та категорійності;
· проводити професійну атестацію та підвищення кваліфікації;
· відстоювати інтереси членів саморегулівної організації перед органами державної влади та місцевого самоврядування, а в разі необхідності перед судовими та правоохоронними органами;
· здійснювати видачу, обмін та позбавлення кваліфікаційних сертифікатів.

На виконання делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури - інженерів технічного нагляду рішенням Правління Гільдії від 07 серпня 2015 року було утворено Атестаційну архітектурно-будівельну комісію.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 12 травня 2022 року № 71  Гільдії подовжено термін виконання делегованих повноважень.

На сьогодні більшість сертифікованих інженерів технічного нагляду є членами Гільдії, яка поширює свою діяльність на територію всієї України. Її відокремлені підрозділи активно діють у всіх областях України. Гільдія, маючи статус всеукраїнської громадської організації, співпрацює з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також знаходиться у партнерських стосунках з багатьма громадськими організаціями  у сфері будівництва та архітектури.

ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» постійно працює над підвищенням свого професійного іміджу і ставить перед собою перспективні завдання щодо сприяння розвитку європейських принципів і стандартів в будівельній галузі, спрямованих на покращання добробуту громадян, розроблення та впровадження механізмів ефективного захисту професійних прав і законних інтересів членів Гільдії та забезпечення підвищення їх кваліфікації і конкурентноздатності, а також поглиблення співробітництва з іншими міжнародними та регіональними організаціями.