«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»Професійна атестація

УВАГА!!! Вартість за підвищення кваліфікації з 01 січня 2024 року становить 16980 грн.

Відповідно до статті 17 Закону України від 20 травня 1999 року № 687-XIV «Про архітектурну діяльність», відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, зокрема інженери технічного нагляду, проходять професійну атестацію з подальшим отриманням відповідного кваліфікаційного сертифікату.

Наказом від 28 квітня 2020 року № 103 Мінрегіон делегував Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», як саморегулівній організації, повноваження щодо проведення професійної атестації інженерів технічного нагляду.
На виконання делегованого повноваження та з метою проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури — інженерів технічного нагляду Гільдією 30 жовтня 2017 року був створений колегіальний орган - Атестаційна архітектурно-будівельна комісія.

До професійної атестації допускаються громадяни, які:

  • здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;
Для проведення професійної атестації громадяни подають заяву, до якої додаються:
засвідчені в установленому порядку копії документів:

  • копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті
  • про освіту;
  • про трудову діяльність та стаж;
  • про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
  • стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення;
Крім того, громадяни можуть подавати інші документи, що підтверджують їх професійну спеціалізацію, рівень знань та кваліфікацію.
Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк.

Підставою для відмови у видачі сертифіката є:

  • невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;
  • непідтвердження професійної спеціалізації, рівня знань та кваліфікації за результатами іспиту;
  • виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Громадянам, які пройшли професійну атестацію, видається відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», Зміни № 11 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженої наказом Мінрегіону від 08.08.2017 р. № 192 та рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 17.09.2016 р., Протокол № 19 відповідальні виконавці, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, виконують ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується.