«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

ЄДЕССБ – алгоритм дій інженера технічного нагляду
Інформація про семінари з підвищення кваліфікації та іспити
Інженерам технічного нагляду інформаційні повідомлення
Професійний стандарт Інженер з технічного нагляду (будівництво)


Згідно Статті 4-2. «Професійні стандарти» Кодексу законів про працю України визначено, що «Професійний стандарт - це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій».

Професійний стандарт «Інженер з технічного нагляду (будівництво) розроблено та затверджено 27.06.2023 Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» згідно з вимогами статті 4-2 Кодексу законів про працю України.

Відомості про професійний стандарт "Інженер з технічного нагляду (будівництво)" внесено в установленому порядку Національним агенством кваліфікації  до Реєстру кваліфікацій.

Вимоги до компетентностей, обов’язків та кваліфікацій працівників визначаються професійними стандартами. За відсутності професійних стандартів такі вимоги можуть визначатися кваліфікаційними характеристиками.

Таким чином, з 06.07.2023 В УКРАЇНІ ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ОБОВ’ЯЗКІВ ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ІНЖЕНЕРІВ З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (БУДІВНИЦТВО) ВИЗНАЧАЮТЬСЯ саме ПРОФЕСІЙНИМ СТАНДАРТОМ «ІНЖЕНЕР З ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (БУДІВНИЦТВО).Новини

Всі новини